۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری، جهت رفاه حال دانشجویان عزیز، صنـدوق قـرض الحسنه کـانـون خیـرین دانشجویان دانشگاه علـوم پزشکـی کـرمان، با شرایط جدید اقدام به اعطاء وام قرض الحسنه ویژه دانشجویان می نماید. شرایط دریافت وام به شرح زیر می باشد:

1.وام مذکور فقط به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان که حداقل 2 ترم از تحصیل آنها باقی مانده باشد تعلق می گیرد.

« تبصره 1» : درصورت تشخیص ضرورت ونیاز دانشجویان ترم های پایانی توسط هیئت مدیره صندوق به دانشجویان ترم آخر نیز امکان پرداخت وام میباشد.

2.اعطای تسهیلات مذکور منوط به عدم دریافت قبلی وام از این صندوق در دوران دانشجویی می باشد .

«تبصره 2» : درصورتی که دانشجو وام قبلی خود را تسویه نموده باشد می تواند درخواست مجدد وام نماید .

3.تکمیل نمودن فرم درخواست وام به منزله تائیدیه پرداخت وام نبوده واین صندوق در پرداخت یا عدم پرداخت وام به متقاضی مختار میباشد .

4.دانشجویان متاهلی که هر دوی آنها دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان باشند فقط یکی از آنها می تواند تقاضای وام نماید .

5. پرداخت وام براساس اولویت درخواست ها  وپس از تصویب در جلسه هیئت مدیره صندوق می باشد .

6. سقف وام درخواستی متفاوت بوده و دانشجو فقط میتواند یک نوع از وامهای ذکر شده را انتخاب نماید.لازم بذکر است مدارک مورد نیاز برای هر نوع وام متفاوت میباشد.

7.انواع تسهیلات اعطائی و مدارک مربوط به شرح ذیل میباشد:

الف: مدارک مشترک اصل و کپی کارت دانشجویی(پشت و روی)،کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)وکارت ملی (پشت و روی)

ب: وام عادی تا سقف10/000/000ریال

ج: وام شهریه تحصیلی تا سقف 10/000/000ریال (نامه از حسابداری  دانشکده مبنی بر پرداخت شهریه)

د: وام شهریه خوابگاه تا سقف 10/000/000 (نامه از خوابگاه مبنی بر سکونت در خوابگاه)

و: وام ودیعه مسکن تا سقف20/000/000 (اصل و کپی اجاره نامه بنگاهی از مسکن مورد نظر)

ه: وام متاهلین تا سقف 50/000/000ریال (اصل سند ازدواج به همراه کپی صفحات اول ودوم عقد نامه وصفحات اول و دوم شناسنامه زوجین)

ی.وام ضروری تا سقف 30/000/000ریال ( ارائه مدارک مربوط به ضرورت ایجاد شده )

8.دریافت ضامن  و نوع وثیقه برای دریافت وام بر اساس قوانین بانک قرض الحسنه رسالت خواهد بود و این صندوق هیچ گونه دخل و تصرفی در این امر ندارد.

«تبصره3»:دانشجو میتواند در صورت عدم وجود ضامن در شهر کرمان پس از مراجعه به بانک قرض الحسنه رسالت ،و انجام هماهنگی لازم کارهای مربوط به وام خود را در هر یک از شعب بانک قرض الحسنه رسالت در سراسر انجام دهد.

10ممانعت از فارغ التحصیلی کلیه وام گیرندگانی که به تعهدات صندوق پایبند نباشند صورت می گیرد.     

11.تعیین تعداد  اقساط پرداختی جهت  تسویه  وام به عهده هیئت مدیره صندوق بوده و وام گیرنده حق هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین میزان وام دریافتی و تعداد اقساط آن  ندارد.

12.دانشجو میبایست مدارک خود را به دفتر نهاد رهبری واقع در ابتدای اتوبان هفت باغ،  پردیس دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مرکزی، طبقه دوم تحویل دهند.

13.لازم بذکر است زمان تحویل مدارک حداکثر تا بیستم هر ماه بوده و درخواستهای دریافتی در پایان هر ماه بررسی و به متقاضیان اعلام نتیجه میشود.

در صورت نیاز با شماره تلفن 31325968 تماس حاصل فرمائید.