۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر  

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جلسه کمیته فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی به مناسبت شروع سال تحصیلی و بررسی مشکلات دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه که مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،معاون فرهنگی و دانشجویی،رئیس واحد بین الملل دانشگاه،مدیر آموزش دانشگاه و سایر نمایندگان واحدهای مرتبط حضور داشتند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد سهرابیان به عنوان دبیر کمیته فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب شدند و در خصوص برنامه های مرتبط با دانشجویان غیر ایرانی تصمیماتی گرفته شد.