۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر   

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، در جلسه ای از زحمات همکاران سابق شاغل در دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ، جناب آقای محمد علی مقبلی نژاد، سرکار خانم زهرا انجم شعاع و سرکار خانم فاطمه السادات مسعودی که در مدت همکاری با این دفتر خدمات شایسته ای انجام دادند تشکر و قدردانی به عمل آمد.