۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر   

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، به همت کارگروه فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی نشستی با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این نشست بررسی راهکارهای ارائه خدمات فرهنگی، شناخت دقیق مسائل فرهنگی دانشجویان خارجی، استفاده از تجربیات دانشگاههای موفق در این زمینه، رسیدگی به خواسته ها و نیازهای دانشجویان و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.