۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد   

سرکار خانم نجمه طیارزاده

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره تماس : 31325309 – 034

 

شرح وظایف

 1.  اجرای ضوابط و خط مشی های ابلاغی از سوی مسئول مافوق

2.  انجام امور اتوماسیون اداری و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

3.  حضوری جدی و فعالیت مستمر در خوابگاههای دانشجویی دختران و توجه به مشاوره آنها

4.  تلاش در جهت ایجاد فضای معنوی توأم با نشاط از طریق نظارت بر خوابگاهها و برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های دینی ، فرهنگی و سیاسی در خوابگاههای دختران

5.  برگزاری جلسات مشاوره ویژه دختران دانشجو در خوابگاهها

6.  فراهم کردن زمینه پاسخگویی به شبهات و ابهامات دانشجویان دختر جهت ارتقای بینش فرهنگی سیاسی و اعتقادی دانشجویان

7.  ایجاد ارتباط ، تعامل و همکاری مستمر با مسئولین امور زنان دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل زنان در سطح شهرستان با هماهنگی مسئول نهاد

8.  ارتباط با اساتید خانم و برنامه ریزی جهت جذب و مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی و  زمینه سازی و دعوت از مبلغه های مجرب و برنامه ریزی جهت تشکیل حلقه های معرفت و مشاوره در زمینه های مختلف و پاسخ به احکام در خوابگاههای خواهران

9.  ارتباط مستمر با مخاطبین خاص در دانشگاه مانند دانشجویان غیر ایرانی ، نخبگان علمی ، فرهنگی ، سیاسی و ...

10.  ارتباط مستمر و فعال با خواهران تشکل های مختلف دانشجویی به منظور هدایت ، حمایت و نظارت بر تشکل ها و فراهم نمودن زمینه وفاق و تشریک مساعی در میان نیروهای فعال فرهنگی، سیاسی خواهران در دانشگاه

11.  ارتباط مستمر با ادارات امور خواهران در ستاد و ارائه پیشنهادات مربوط به حوزه فعالیت خود

12.  رصد فضای فرهنگی سیاسی و شناسایی جریان های فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

13.  شناسایی ،‌جلب و جذب مشارکت خواهران دانشگاهی فعال در فضای دانشگاه در مباحث متنوع خصوصاً در حوزه مسائل زنان

14. پیگیری امور مربوط به جشن ازدواج دانشجویی و جشنواره حکمت مطهر

15.  شرکت در شورای برنامه ریزی دفتر نهاد ، شوراهای استانی و مشورتی دانشجویی دانشگاه

16.  شرکت در جلسات و نشست های سالیانه که از طریق دفتر مرکزی اعلام می شود .

17.  پیشنهاد و ارائه طرح ها و برنامه های مناسب فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی سیاسی مصوب وسایر فعالیتهای دفتر

18.  شرکت در دوره های آموزشی (حضوری و غیرحضوری) دفتر مرکزی

19.  انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست و تسلیم گزارش کار به مسئول مافوق