۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

فرهنگسرای باران ، پس  از آماده سازی ساختمان فرهنگسرا، توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در تاریخ 30 مهرماه 1392 و با حضور هیئت رئیسه دانشگاه افتتاح شد.

 

باران :

ب: بودن              ا :ارزشمند شدن            ر: رها شدن  

ا: آسمانی شدن       ن: نغمه حقیق زندگی

 این فرهنگسرا دقیقا همون جایی ست که با آرامش خیال و پرورش خلاقیت می توانید کار کنید...

را