۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت   

لیست انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

انجمن علمی اکولوژی

دبیر انجمن : جناب آقای غلامعباس نکونام

 

انجمن علمی آسیب شناسی دندان پزشکی

دبیر انجمن : جناب آقای علیرضا مهدی زاده

 

انجمن علمی آمار زیستی

دبیر انجمن : سرکار خانم مرضیه محمودی منش

 

انجمن علمی مهندسی بهداشت

دبیر انجمن : سرکار خانم ساجده صدیق

 

انجمن علمی اتاق عمل

دبیر انجمن : جناب آقای مازیار صادقی

 

انجمن علمی پرستاری مراقبت های ویژه

دبیر انجمن : سرکار خانم فریده رزبان

 

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

دبیر انجمن : سرکار خانم زهرا سرمدیان

 

انجمن علمی بیولوژی

دبیر انجمن : سرکار خانم فاطمه سیدی

 

انجمن علمی علوم تغذیه

دبیر انجمن : جناب آقای حمیدرضا جمشیدی

 

انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت

دبیر انجمن : سرکار خانم معصومه تاج الدینی

 

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

دبیر انجمن : سرکار خانم سمیره نوردی

 

انجمن علمی مامایی

دبیر انجمن : سرکار خانم زهرا سعیدی

 

انجمن علمی بهداشت عمومی

دبیر انجمن : سرکار خانم راحله صادقی

 

انجمن علمی پرستاری رازی

دبیر انجمن : سرکار خانم فاطمه مقصودی

 

انجمن علمی مهندسی بهداشت محیط

دبیر انجمن : سرکار خانم زهرا شب خیز

 

انجمن علمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دبیر انجمن : سرکار خانم زهرا زارع

 

انجمن علمی کسب و کار

دبیر انجمن : جناب آقای علیرضا علوی نژاد

 

انجمن علمی رادیولوژی

دبیر انجمن : جناب آقای محمد تاجدار