۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

لیست تشکل های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

انجمن اسلامی دانشجویان

 

دبیر تشکل : جناب آقای سیامک باقری

 

بسیج دانشجویی

 

دبیر تشکل : جناب آقای تاجپور

 

جامعه اسلامی دانشجویان

 

دبیر تشکل : جناب آقای جهرمی