۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد   

جناب آقای دکتر مرتضی هاشمیان

 

معاونت درمان دانشگاه و رئیس کارگروه

 
 

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی نیا

 

معاونت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

و دبیر کارگروه

 

 http://kmu.nahad.ir/uploads/karimiafshar2.jpg

 
 
 

 

جناب آقای دکتر مهدی توحیدی

 

معاون اجرایی معاونت درمان و عضو حقوقی کارگروه

 

   

 

   
     

 

   

   

جناب آقای محمد رحمتیان

 

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه و عضو حقوقی کارگروه

 

   

 

   
     

 

   

   

جناب آقای مهندس محمدرضا نقوی

 

دبیر ستاد هماهنگی شبکه های بهداشت و درمان و عضو حقوقی کارگروه

   

 

   
     
     

   

جناب آقای محمود قربانی نژاد

 

مدیر امور فرهنگی دانشگاه و عضو حقوقی کارگروه

   

 

   
     

 

   

   

 جناب آقای دکتر مهدی حیات بخش

 

رئیس بیمارستان افضلی پور و عضو حقوقی کارگروه

   

 

   
     
     

   

جناب آقای دکتر مهدی احمدی نژاد

 

رئیس بیمارستان شهید باهنر و عضو حقوقی کارگروه

   

 

   
     
     

   

جناب آقای دکتر محمود نکویی مقدم

 

رئیس بیمارستان شفا و عضو حقوقی کارگروه  

 

   

 

   
     

 

   

   

سرکار خانم دکتر مهین اسلامی شهربابکی

 

رئیس بیمارستان شهید بهشتی و عضو حقوقی کارگروه

 http://kmu.nahad.ir/uploads/profile_597614.png