۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر   
جناب آقای هانی سلطانی گوهری

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره تماس : 31325838 034